Personale

Jannie Kledal
Uddannet Sygeplejerske & Jordemoder, Varetager Sygeplejeopgaver i klinikken.

Camilla Holt Houmann

Uddannet Jordemoder. Varetager Sygeplejeopgaver i klinikken.

Naghmeh Jannat

Sekretærfunktion