Graviditet

Graviditet med ønske om at gennemføre:

Bestil tid ved sygeplejersken 45 min når du er ca i uge 6-8 altså 6-8 uger efter sidste menstruations første dag.

-Du/I vil få en del information samt vi vil i fællesskab udfylde vandrejournalen med oplysninger om Sundhed/sygdom mm. Der tages Blodprøver, Urinprøve og Blodtryk.

Ugen efter denne 1. graviditetsundersøgelse aftaler vi afhentning af vandrejournal samt ev tid ved lægen efter behov.

Graviditetsbesøg uge 24/26 og 32 vil i løbet af sommeren overgå til sygeplejerske/jordemoder i klinikken og ved behov kombineres med en lægetid.

Er du i tvivl så ring til os!

Nyttige links:

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/graviditet-og-foedsel

https://www.regionh.dk/Sundhed/sygdom-og-behandling/Graviditet%20og%20f%C3%B8dsel/Sider/Graviditet-og-f%C3%B8dsel.aspx

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/DF9E4D6167154966800B7ACC8B7F2B59.ashx