Aktuelt

Læge Laura Bjerring har i en periode kortere telefontid 8:20-8;45 man-, tors- og fredage. Tirsdag er Laura Bjerring ikke i klinikken.

OBS onsdagene 17/4 og 29/5 2019 ændrede åbningstider. Ingen aftenkonsultation

Blodprøvetagning. Adresser og åbningstider

Link til adresser og åbningstider:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/praksis/Laboratoriebetjening/Pr%c3%b8vetagning%20i%20almen%20praksis/Documents/Proevetagningssteder_i_RegionH.pdf