Aktuelt

 Influenza vaccination samt vaccination af gravide efter fulde 32 grav uge, se under vaccinationsfanen her på siden 

Onsdag uge 42 d. 16/10 2019 Vil der ikke være åben vortekonsultation pga. ændret åbningstid.

Læge Laura Bjerring vil i en længere periode være sygemeldt. Der vil derfor i den kommende periode være længere ventetid på ikke akutte tider, samt ændringer i allerede planlagte tider. Laura Bjerrings allerede planlagte patienter vil i det omfang der er muligt, blive set af klinikkens øvrige læger.

Vi arbejder på at få vikar for at kunne imødekomme det almindelig behov for tider.

 

Blodprøvetagning. Adresser og åbningstider

Link til adresser og åbningstider:

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/praksis/Laboratoriebetjening/Pr%c3%b8vetagning%20i%20almen%20praksis/Documents/Proevetagningssteder_i_RegionH.pdf